Emily Greene Balch Premio Nobel da Paz de 1946.

Emily Greene Balch (8 de enero de 1867 – 9 de enero de 1961) foi unha académica estadounidense, escritora, sindicalista e pacifista, que recibeu o Premio Nobel da Paz en 1946 compartido con John Raleigh Mott. Durante a Primeira Guerra Mundial axudou a fundar a Liga Internacional de Mulleres para a Paz e a Libertade.